Pikalainojen käyttökohteita

Kun puhutaan siitä, mihin ihmiset käyttävät vippinsä, monesti annetaan sellainen mielikuva että vipit käytetään juhlimiseen, uhkapelaamiseen, ja muihin sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin lainaa ei olisi ehkä välttämätöntä ottaa. Tilastot ja monet tutkimukset kuitenkin selvästi osoittavat, että pikalainoja käytetään pääasiallisesti vain tärkeiden menojen hoitamiseen, kuten ruoan ostamiseen sekä lastenhoitokuluihin. TNS Gallupilla teetettiin joulukuussa kyselytutkimus, josta pikalainapalvelu Risicum keräsi sittemmin tilastotietoja. Tilastotietoja kerättiin myös Tilastokeskuksen luottokantatilastosta sekä Suomen Pienlainayhdistyksen jäsenyhtiöiltä. Kerätyistä tilastoista käy ilmi, että jopa 34 prosenttia kaikista otetuista pikavipeistä käytetään ruokakulujen hoitamiseen. Lasten- ja kodinhoitokustannusten osuus taas on 27 prosenttia. 18 prosenttia myönnetyistä lainoista taas käytetään liikennekuluihin, kuten bensiiniin ja bussilippuihin. Monet ovat kertoneet hakeneensa lainaa netistä myös auton hajottua yllättäen, kun rahaa korjauskustannuksiin ei muutoin olisi ollut. Muita, pienempiä osuuksia myönnetyistä lainoista vievät asiat, ovat mm. harrastukset jotka vievät 13 prosenttia myönnettyjen lainojen osuudesta, vuokrakulut 12 prosentin osuudellaan, matkailukulut 10 prosentin osuudella, terveydenhoitokulut kahdeksan prosentin osuudellaan, ja neljän prosentin osuuden vievät opiskelukulut. Juhlimista tai uhkapelaamista ei tilastotiedoissa mainita lainkaan. Myös vuonna 2009 opinnäytetyönä tehdystä tutkimuksesta selviää, että pikavippejä oli käytetty kaikkiaan 19 eri kohteeseen, joista ehdottomasti suurimman osan veivät ruokakulut. Harrastukset, matkailu, juhliminen ja velkojen makselu veivät toiseksi suurimman osuuden tämän tutkimuksen mukaan. Tämä vuonna 2009 tehty tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena, ja siihen vastasi kaiken kaikkiaan 55 henkilöä. Pikalainayhtiö Ferratum teki myös vuoden vaihteessa oman kyselytutkimuksensa, mutta siinä vastaajia oli huomattavasti enemmän, nimittäin 218 kappaletta. Myös Ferratumin tekemästä tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että lainaa ilman vakuuksia haetaan pääsääntöisesti täysin arkisten menojen hoitamiseen, ja yleisin käyttötarkoitus lainoille ovat juurikin ruokakustannukset. Ferratumin tekemään kyselyyn tuli myös hieman erikoisempia vastauksia, ja eräs vastaajista kertoi pikalainan jopa auttaneen hänen työnsaantiaan. Eräs toinen vastaajista taas kertoi, miten pikalaina oli pelastanut hänen lemmikkieläimensä hengen. Kilpailun voitto kertoja, jota pikavippi oli auttanut pahalla hetkellä ulkomaanmatkalla, kun pankkiin oli tullut toimintahäiriö. Pikalainat auttavat ihmisiä siis todella monenlaisissa, usein äkillisissä rahahuolissa. Nämä useat tutkimukset kuitenkin selvästi osoittavat sen, ettei lainoja käytetä esimerkiksi uhkapelaamiseen lähellekään niin usein, kuin pikavippien demonisoinnin yhteydessä annetaan ymmärtää. Jos siis tarvitset pikalainaa, hinnat on hyvä vertailla ennen lainan hakemista. Yksi hyvä vertailusivusto on muun muassa vippii.com, josta löytyvät kaikki pikalainayritykset ja lainasummat on vertailtu sadan euron välein niin, että kaikki mahdolliset kulut on kerrottu.